1984-ben családi vállalkozásként alakult.
Az Országos Érc-és Ásványbányák Hegyaljai Művei – nél akkoriban még aktívan dolgozó Mátyás házaspár, valamint fiaik alapították. "Garázs-vállalkozásként" működött 1989-ig. Az akkori időkben nem vállalati VGMK- ként, hanem önálló GM közösségként jött létre. A vállalkozás első munkája egy marokkói perlitkészlet földtani – teleptani értékelése volt. Az ebből a munkából származó bevételt azonnal vállalatfejlesztésre, termékfejlesztésre fordították, amely befektetés lökést adott a további működés irányába. Első munkák közé sorolódik néhány humán termék gyártása, engedélyezése, amelyek az akkor még működő ÓÉÁ keretein belül már, az akkori szocialista rendszer meggyengülése miatt nem kerültek megvalósulásra. A kezdeti időszakban az induló vállalkozás fő termékei: farmerkoptató kő, néhány humán termék fejlesztése (Neurosan, Zeodry – 84, Zeodry – 85, Granofilterek stb.)voltak. A farmerkoptató kő gyártását a 80-as évek divathulláma, a koptatott farmer viselése hozta magával.

A minivállalkozás telephelye Mádon a Szabadság téri társasház garázsában működött. Az első laborszintű törő-őrlő berendezések itt kerültek beüzemelésre. Forgalmazásra került kisebb tételben a takarmány zeolit, talajjavító anyagok, valamint az akkor még működő Erdőkémia vállalat számára kis volumenben szűrőanyagok, Granofilterek gyártása. A felhasznált ásványi nyersanyagok az ÓÉÁ-tól, az Észak-magyarországi Kőbányáktól, valamint a szőlőművelés során felhalmozott garádkövek vásárlásából származtak. Saját bánya, nyersanyagforrás ebben az időszakban nem állt rendelkezésre. A garázsszintű üzem bővítése, valamint áttelepítése az évtized végére elkerülhetetlennek látszott a termelési volumen növekedése, valamint a társasházi ipari üzem működéséből adódó ottani lakossági panaszok miatt.

Ezért 1990-ben Mádon ismét még belterületen, egy magán ház kertjében, a falu szélén, elkezdődött mindenféle engedély nélkül, egy néhány száz tonna kapacitású miniüzem építése. Az üzemépítés használt ócskavas szintű berendezések üzembe helyezésével, valamint kényszer szülte saját fejlesztésű gépekkel valósult meg. A tőke hiánya miatt másra nem is volt lehetőség. Külföldi vagy egyéb idegen befektetők jelenlétét a cég vezetése nem engedélyezte. Az üzem bővítése folyamatos. 1997-ig a korábbi gyakorlatnak megfelelően a társaság minden profitját visszaforgatja termékfejlesztésbe és üzemépítésbe. Az igények folyamatos emelkedése miatt a Bartók Béla úton épített üzem hamarosan kicsinek bizonyult, annak ellenére, hogy a munka már folyamatos, három műszakos elosztásban történt. A kert szintű mini üzemmel az igényeket nem lehetett kielégíteni, valamint egy újonnan alkalmazott EU direktíva alapján belterületen betiltották az ipari tevékenység végzését.

A folyamatos üzembővítés mellett a vállalkozás ebben az időszakban 7 bányatelket fektetett le és érvényes műszaki üzemi tervekkel megkezdte a termelést. A vállalkozás nyersanyag ellátottsága teljesen saját kézbe került, így az egyéb, máshonnan szerzett, vásárolt alapanyagok különböző tulajdonságaiból adódó minőségi problémák megszűntek. Ebben az időszakban került sor saját laboratórium létrehozására, amely szintén használt berendezések összeillesztéséből, felújításából valósult meg. Ennek szükségességét az időközben kialakuló minőségbiztosítási rendszerben történő termelés indokolta. A társaság jogtulajdonába került bányaterületek egyrészt régi bányák újranyitásából, bánya vásárlásokból, valamint teljesen új kutatások eredményeként jöttek létre. A cég teljes profitját a beruházások, valamint a telekvásárlások és az engedélyezések nagy mértékben felemésztették, de még hitelt a társaság nem kényszerült felvenni. Ebben az időszakban a következő bányatelkek kerültek megállapításra:

"Mád III. - zeolit bentonit" (1991. év) 1995-1999 első műszaki üzemi terv
"Rátka V. - zeolit" (1996. év) 1997-2011 első műszaki üzemi terv
"Bekecs I..- kálitufa" (1998. év) 2000-2004 első műszaki üzemi terv
"Mád IV. - bentonit" (1998. év) 200-2004 első műszaki üzemi terv
"Mezőzombor II. - zeolit" (1998. év) 1999-2003 első műszaki üzemi terv
"Rátka VI..- bentonit, kaolin, kvarcitn"(1998.év) 1999-2003 első műszaki üzemi terv
"Rátka VII.- zeolit" (1998.év) 1999-2003 első műszaki üzemi terv


1996-ban az építő és díszítő kő iránti igények miatt Mád külterületén a 3713-es számú út mellett elkezdődött a Mád Holt-völgyi kőtelep építése és üzemeltetése. A rendszerváltás utáni időszak építészete a korábbi beton-centrikus kivitelezést elkezdte háttérbe szorítani és a természetes építőipari alapanyagok irányába fordult. A lakossági igények, valamint a korábbi rendszerben elhanyagolt itteni pincék, templomok, várak rekonstrukciója emelkedett szinten igényelte az építő- díszítőkő alapanyagokat. Ezért a kőtelepen, a helyszínen méretre darabolt kövek mellett szinte azonnal igény mutatkozott a kövek vágására, valamint különleges kőidomok készítésére. Időközben a "Gyógyító Ásványok" termékcsalád zeolit bázison, nyomelemekre alapozottan, célorientált termékkategóriákra szeparálódott, ezek:
Házipatika, Házikert, Háziállattartás, Növényvédelem, Környezetvédelem, Háztartás

A cég neve ebben az időszakban módosul Geoproduct GMK – ról " Gyógyító Ásványok Geoproduct KFT-re. A termékek száma már ebben az időben meghaladta a 100-at az igények folyamatosan nőttek. Az igények növekedése, a Bartók Béla út-i lakossági panaszok, valamint az újonnan alkalmazott EU direktíva miatt nem volt más lehetőség, mint külterületen felépíteni egy ásvány-előkészítő üzemet, amely mindenféle akkori jogszabályi előírásnak megfelelt. Ezért 1998-tól elkezdődött a Mád Holt-völgyi ásvány-előkészítő üzem építése, zöld mezős beruházásként.

Az üzem építését lakossági feljelentések sorozata, valamint folyamatos környezetvédelmi aggályok övezték. A beépített berendezések az akkoriban tönkrement magyar ásványbányászati nehézipar használt gépeiből kerültek ki. A lakossági panaszokat bírósági perek, környezetvédelmi feljelentések, valamint építésügyi bírságok övezték. A bírósági pereket a cég elveszítette, az építéssel kapcsolatos bírságokat kifizette. Ezeket a terheket a mindennapi bevételeiből már nem tudta fedezni, ezért 2000-ben hitel-felvételre kényszerült. A használatbavételi engedélyt az ásvány-előkészítő üzemre 2004-ben kapta meg.

Az ásvány-előkészítő üzem építése közben még 2 bányatelket fektetett le, valamint egy régi meddőhányó üzemelését indította el építő-díszítőkő gyártására alapozottan. Ezek a következők:

"Sátoraljaújhely I. - agyag" (2000.év) 2000-2004 első műszaki üzemi terv
"Monok I. - riolit (2005.év) 2005-2009 első műszaki üzemi terv
"Mád-Bomboly II.-III.sz. meddőhányók (2002.év) 2006-2010 első műszaki üzemi terv


Mivel a mádi termeléssel, és üzemeléssel kapcsolatos aggályok mind lakossági, mind hatósági szinten továbbra is bizonytalanságban tartották a cég vezetését, ezért 2003-ben megvásárolta Rátka külterületén a régi Búzavirág MGTSZ 5 hektáros ipari és mezőgazdasági területét. Itt a régi TSZ területén lévő csarnokokat, épületeket a saját termeléséhez igazítva átalakította. Az átalakítás és a telek-vásárlás szintén óriási terhet rót a társaságra. A termelés felfutása miatt a mádi üzem termelői kapacitása már nem tudta biztosítani a növekvő piaci igényeket, ezért a társaság ismételten ásvány-előkészítő üzem építésébe kezdett. A TSZ területén 2005-ben elkezdődött a rátkai ásvány-előkészítő üzem építése, engedélyezett építési tervek alapján.

Az építési munkákat itt már nem a lakossági és a környezetvédelmi panaszok hátráltatták, hanem az időközben létrejött NATURA 2000- es besorolás, ökológiai hálózat, valamint a világörökségi státusz. Ez a helyzet a rendezési tervek kapcsán, a magasépítési munkálatok kivitelezését évekig gátolta. A telekvásárlások - a korábbi negatív tapasztalatok alapján - részben a bírósági perek elkerülése céljából történtek. Az építés 7 évig tartott, 2012-ben kapta meg a társaság a Miskolci Bányakapitányságtól a használatbavételi engedélyt. Az új üzem kapacitása már jó közép üzemi termelői képességgel (50-100 ezer tonna/év) rendelkezik.

2009-ben a Rátkai ásvány-előkészítő üzemhez kapcsolódóan raktárcsarnok építésére, valamint Mádon a kőtelepen diszkont áruház építésére adott be pályázati igényt a társaság. Az építési munkálatok 2011-ben kezdődtek el és 2013 februárjában fejeződtek be. Ezekkel az utolsó nagy volumenű beruházásokkal a Geoproduct Kft. termelői és eladói kapacitásai felépültek, valamint bányái jogtulajdonosi viszonyai rendeződtek. A cég teljes felépítésének ideje így majd 30 évet vett igénybe. Dr. Mátyás Ernő 2012-ben a társaság alapítója, vezetője Dr. Mátyás Ernő elhunyt. Sajnálatos, hogy a cég teljes felépülését nem élte meg. Alkotó, szellemi öröksége a társaság tagjait a megkezdett munkák folytatására kötelezi. A Geoproduct KFT. tulajdonrészét így 2012-től a család három tagja birtokolja.

Idegen tőkét – a kezdeti évek elvei alapján – most sem engednek érvényesülni a társaságban.

A jelenleg rendelkezésre álló kapacitások ezzel az utolsó fejlesztéssel a hazai igényeket teljes mértékben, valamint az európai igényeket részben ki tudják elégíteni. A jövőt tekintve a társaság új bányatelkek fektetésével, valamint bányatelkek bővítésével az időközben kialakult világörökségi státusz miatt nem számolhat. Jelenlegi termelési szinten a bányák nyersanyagkészletei több 100 éven keresztül tudják biztosítani a felépült üzemek alapanyag ellátását. Távlati tervek között szerepel mini gyógyszergyártó részleg kialakítása, víztisztító berendezések gyártása, valamint ezekhez speciális, vegyészetileg kezelt anyagok gyártása.

Az 1984-ben indult 4 fős családi vállalkozás jelenleg 66 főt foglalkoztat. Fejlődése, növekedése sok esetben nem tervszerű, előre elhatározott cselekvések sorozatán alapult. Sokszor a szerencse, a véletlen megérzése egyengette zaklatott fejlődési útját, ezért a " Jó szerencsét " bányászköszöntés a bányavállalkozás esetében a múlt és napjaink realitását tekintve is teljes mértékben aktuális.

2015. január 12. Mátyás Szabolcs